I. TERMENE GENERALE

 1. Acest document contine termenele si conditiile pentru utilizarea serviciilor DISTRICT CONVERSION SRL, a platformei district-conversion.ro, inclusiv a sectiunilor din site-ul district-conversion.ro care fac trimitere sau reglementeaza servicii sau aspecte de orice fel ce tin de activitatea reglementata in prezentul contract, precum si a oricarui tip de serviciu oferit de District Conersion prin orice fel de canal, site, domeniu sau subdomeniu pe care acesta il administreaza (denumite in continuare „Termeni si conditii”). El determina conditiile in care beneficiarii pot accesa si folosi serviciile oferite de catre District Conversion si pot initia si desfasura relatii comerciale cu acesta.
 2. In contextul prezentelor Termeni si conditii:

„Furnizor”, DISTRICT CONVERSION SRL, Cod Unic de Înregistrare RO36207466

cu sediul in Timsioara, str. Gh Lazar nr 40 sc C ap 29, in prezentul contract, District Conversion se refera la platforma district-conversion.ro, aplicatiile cu oricare modul sau componenta, site-urile, domeniile si subdomeniile apartinand sau fiind administrate de catre District Conversion.

„Serviciu” se refera la orice servicii oferite de District Conversion prin intermediul platformei, site-urilor, aplicatiilor cu orice alt modul sau componenta a acestora si/sau alte subdomenii sau domenii pe care District Conversion le foloseste pentru indeplinirea obligatiilor sale contractuale;

„Aplicatia” se refera la district-conversion.ro;

„Site” in continuare se refera la www.district-conversion.ro, cu toate paginile, domeniile si subdomeniile sale;

Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 (Regulament/ul) se refera la actul normativ al Parlamentului European si al Consiliului ce reglementeaza protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR);

„Utilizator” se refera la orice persoana care viziteaza sau acceseaza www.district-conversion.ro;

„Beneficiar” in continuare se refera la orice persoana (inclusiv orice utilizator) care creeaza un cont pe district-conversion.ro, doreste sa foloseasca in vreun fel sau chiar utilizeaza serviciile District Conversion ;

„Operator de date cu caracter personal” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. In raporturile reglementate de Regulament dintre District Conversion si beneficiarii serviciilor acesteia, cei din urma au calitatea de operatori de date cu caracter personal;

“User” se refera la denumirea Beneficiarului ca utilizator inregistrat al serviciile puse la dispozitie de catre platofrma District-conversion.ro

„Persoana imputernicita de operatorul de date cu caracter personal” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului. In raporturile reglementate de Regulament dintre District Conversion si beneficiarii serviciilor acesteia, persoana imputernicita este District Digital Marketing, care, in baza raporturilor contractuale cu Beneficiarul, preia si prelucreaza in numele acestuia date cu caracter personal ale persoanelor vizate;

„Persoana vizata” este o persoana fizica identificata sau care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la anumite date cu caracter personal ce ii apartin. In raporturile reglementate de Regulament dintre District Conversion si Beneficiar, persoanele vizate pot fi vizitatorii site-ului web al Beneficiarului, utilizatorii inregistrati ai site-ului Beneficiarului si/sau clientii acestuia, dupa caz, in functie de serviciul ales, salariatii Beneficiarului, proprii asociati si administratori ai Beneficiarului, persoanele fizice cu care acesta contracteaza sau persoanele fizice care au anumite calitati ori indeplinesc anumite functii in cadrul partenerilor comerciali ai Beneficiarului etc.;

“Consimtamant al persoanei vizate” inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate; In raporturile reglementate de Regulament dintre District Conversion si Beneficiar, Beneficiarul are obligatia de a obtine consimtamantul persoanelor vizate in scopul prelucrarii datelor cu caracter personal;

„Destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta; In acest sens, Furnizorul poate transmite anumite date cu caracter personal ale persoanelor vizate unor destinatari precum cei aratati in cuprinsul prezentelor Termene si conditii;

„Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata). In raporturile reglementate de Regulament dintre Furnizor si Beneficiar, datele cu caracter personal puse de catre Beneficiar la dispozitia Furnizorului sau captate de catre Furnizor de pe site-ul Beneficiarului si prelucrate in numele acestuia pot consta in oricare dintre elementele aratate in cuprinsul punctului 5.1. al prezentelor Termene si conditii;

„Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. In raporturile reglementate de Regulament dintre Furnizor si Beneficiar, prelucrarea poate consta in oricare dintre operatiunile aratate in cuprinsul punctului 5.2. al prezentelor Termene si conditii;

 

„Soft Self Service” se refera la faptul ca Beneficiarul este unic raspunzator de verificarea si activitatea contului de pe https://district-conversion.ro ;

„Newsletter” este serviciul de trimitere email-uri catre o baza de abonati;

„Recommendation Engine” reprezinta afisarile personalizate de produse dupa anumite criterii prestabilite;

„Reclame Facebook si Google” reprezinta campaniile automatizate realizate prin intermediul District Conversion

„Informatii confidentiale” se refera la orice informatie legata de activitatea uneia dintre parti care nu este disponibila public si cu care cealalta parte intra in contact cu ocazia negocierilor sau pe perioada derularii contractului, precum si informatia inventata, conceputa, dezvoltata, creata, produsa, inclusiv, dar fara a se limita la analize, planuri de afaceri, informatie colectata, programe de calculator, baze de date, concepte, creatii, date privind clientii actuali si/sau potentiali, liste cu furnizori sau alti parteneri de afaceri, rapoarte sau alte informatii, date, modele, documentatii, desene, date privind remuneratiile si orice alte informatii financiare privind vanzarile, produsele, organigrame, prognoze, formule, date privind hardware-ul sau configuratiile hardware, idei, know-how, manuale, metode, note, proceduri de operare, scheme, procese, proiectii, protocoale, inregistrari, imagini, software, specificatii, studii, strategii, anchete, tehnici, specificatii tehnice, furnizate prin orice mijloace si prezentate sub orice forma (denumite in continuare „Informatii”), pe care o parte le pune la dispozitia celeilalte parti. „Informatiile Confidentiale” inseamna si orice informatii relative la existenta si continutul raporturilor dintre Parti, precum si orice alte date de business sau tehnice, sau numele salariatilor, dezvaluite cu ocazia negocierii sau derularii raporturilor dintre Parti, indiferent daca sunt in forma scrisa, verbala sau electronica sau in orice alta forma sau suport tangibil/-a sau intangibil/-a, si indiferent daca poarta sau nu mentiunea expresa „informatii confidentiale” sau „informatii proprietate exclusiva”.

“FEED XML” se refera la linkul care contine o lista a produselor disponibile in magazinul online al Beneficiarului, intr-o forma structurata.

 1. Nerespectarea acestor Termeni si conditii sau a oricaror prevederi ale acestora impune ca Utilizatorul / Beneficiarul sa opreasca imediat accesarea District Digital Marketing. Continuarea accesarii District Digital Marketing, pe oricare dintre paginile sale si / sau utilizarea serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si conditiilor si a oricaror prevederi ale acestora.
 2. Prin inregistrare, Utilizatorul accepta in totalitate si neconditionat prevederile acestor Termeni si conditii si intelege sa utilizeze serviciul in conformitate cu acestea, inclusiv utilizarea serviciului pentru o perioada de proba, in cazul in care Furnizorul ofera aceasta facilitate. Utilizatorii care creeaza un cont pe District Digital Marketing inteleg si accepta ca utilizarea contului lor, precum si orice accesare sau vizitare a platformei district-conversion.ro sau a oricarei pagini a acesteia si / sau utilizarea serviciului, precum si orice componenta a acestora constituie o acceptare, in intregime si in mod neconditionat, a Termenilor si conditiilor si a oricaror dispozitii ale acestora; non acceptarea Termenilor si conditiilor de catre utilizatorii mentionati mai sus atrage obligatia de a inceta accesarea District Digital Marketing.
 3. Beneficiarii se angajeaza sa furnizeze, atunci cand se inregistreaza pe District Conversion , la accesarea si utilizarea serviciului, precum si in orice acces si utilizare a District Conversion , date si informatii valide, pentru a oferi sau beneficia de serviciile District Conversion .
 4. Beneficiarii inteleg si accepta ca in caz de incalcare in orice fel si in orice capacitate a oricaror prevederi ale Termenelor si conditiilor, Furnizorul va fi capabil sa aleaga, la propria sa discretie, suspendarea totala sau partiala a accesului Beneficiarului la oricare serviciu district-conversion.ro, cum ar fi: nepublicarea niciunui continut trimis de catre Beneficiar, pentru postare, catre District Conversion ; interzicerea permanenta a accesului la una sau mai multe facilitati oferite de District Digital Marketing; anularea contului Utilizatorului/Beneficiarului pe District Conversion , fara avertismente sau notificari si fara sa necesite alte formalitati in acest sens.
 5. Serviciile oferite in baza acestor Termeni si conditii sunt servicii de targetare si marketing automatizat, incluzand comunicari personalizate pentru furnizorii societatii informationale. Aceasta nu este limitata la profilarea utilizatorilor Beneficiarului, iar in baza profilarii include lansarea comunicarii cu utilizatorii prin continut personalizat de e-mail, mesaje personalizate in timp real de tip pop-up si notificari push, recomandari de continut relevant si / sau reclame personalizate pe site prin motoarele de recomandare sau in afara site-ului prin integrarea cu alti furnizori (e.g. Facebook, Google sau Instagram). Datorita naturii intrinsece a acestor servicii, acestea sunt oferite numai intr-un format B2B – numai pentru intreprinderi sau persoane private care actioneaza in calitatea lor profesionala.
 6. Listele de abonati ale Beneficiarilor sunt stocate pe un server securizat de catre District Conversion . In orice situatie, noi nu vom instraina listele dvs., contacta oamenii din listele dvs., vinde catre oameni din listele dvs., insusi listele sau partaja listele cu orice alta parte, cu exceptia cazului in care este cerut prin lege sau in mod expres permis de dvs. Daca cineva din lista dvs. depune o plangere sau ne contacteaza, vom inainta cererea catre dumneavoastra si vom astepta instructiuni despre cum doriti sa procedati in continuare. Numai angajatii autorizati au acces la vizualizarea Listelor de Distributie. Orice date personale de la Beneficiari vor fi procesate in conformitate cu Regulile de contractare a procesatorului de date.

II. CONDITII SPECIFICE PRIVIND UTILIZAREA SERVICIULUI

 1. Utilizatorii pot beneficia de serviciile oferite de catre Furnizor prin crearea unui cont si devenind astfel Beneficiar. 
 2. Prin serviciile District Digital Marketing nu intervine asupra continutului site-ului Beneficiarului in parametri sai de baza (de exemplu: denumire, pret). Dat fiind faptul ca Furnizorul nu intervine asupra continutului Beneficiarului site-ului web, intreaga responsabilitate apartine Beneficiarului pentru continutul site-ului sau web.
 3. Prin oferirea serviciilor District Digital Marketing, Furnizorul nu isi vinde sau inchiriaza bazele de date.
 4. Furnizorul nu este responsabil pentru efectuarea serviciilor solicitate de catre Beneficiari si efectuate direct in platforma Furnizorului. Furnizorul nu are control asupra continutului mesajelor e-mail expediate si nu poate verifica sau monitoriza in niciun fel daca serviciile furnizate sunt conforme cu dispozitiile legale care trebuie respectate de Beneficiar. Furnizorul nu poate fi raspunzator pentru orice daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea site-ului sau serviciului. Intreaga raspundere apartine Beneficiarului.
 5. Serviciile de reclame personalizate sunt bazate pe integrarea dintre Furnizor si alte parti terte (precum Google sau Facebook). Pentru a furniza acest serviciu Beneficiarului , acesta trebuie sa furnizeze acces programatic la contul sau de reclame Facebook sau Google sau sa creeze un nou cont de reclame in cadrul acestui process. Mentionam ca in mod similar cu celelalte servicii, acestea sunt unelte automatizate, deci vor fi influentate de actiunile sau inactiunile Beneficiarului. Tine de Beneficiar sa decida daca si cand sa foloseasca aceste unelte. Astfel, Furnizorul nu este raspunzator pentru orice dauna, directa sau indirecta, cauzata prin utilizarea site-ului sau serviciului. Raspunderea apartine in totalitate Beneficiarului.
 6. In cazul folosirii serviciilor pentru recomandari de produse pe website sau in afara site-ului, Furnizorul are indatorirea de a notifica Beneficiarul ca recomandarile pe website sunt un instrument automatizat in totalitate ce ajuta magazinele online sa furnizeze recomandari complet personalizate, studiind comportamentul vizitatorilor magazinului online. Performanta acestui serviciu este influentata de calitatea si cantitatea datelor furnizate de catre Beneficiar si nu de anumite actiuni/inactiuni realizate de Furnizor. Beneficiarul trebuie sa decida daca, cand si cum sa includa sau sa excluda acest serviciu pe website. Astfel, Furnizorul nu poate fi raspunzator pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata prin utilizarea Site-ului sau Serviciului. Raspunderea apartine in totalitate Beneficiarului.
 7. In ceea ce priveste serviciul de trimitere email-uri catre o baza de abonati numit si newsletter, acesta este un extra serviciu care va fi facturat separat in functie de numarul de email-uri trimise de beneficiar folosind resursele pe care furnizorul i le pune la dispozitie prin achizitionarea serviciului. Beneficiarul are posibilitatea de a incarca baza de date de abonati in contul sau din platforma Furnizorului, baza da date ce va fi folosita in scopul trimiterii de email-urilor. Beneficiarul este unic raspunzator de integritatea bazei de date si se va asigura ca transmite furnizorului informatiile corecte si verificate. Beneficiarul este de asemenea raspunzator de continutul transmis prin intermediul email-urilor.
 8. Beneficiarul este responsabil pentru pastrarea numelui de cont (user) si parolei confidentiale. Aceasta include responsabilitatea pentru orice cont la care aveti acces, fie ca ati autorizat sau nu utilizarea acestuia. Beneficiarul va notifica imediat District Conversion asupra oricarei utilizari neautorizate a conturilor sale. District Conversion nu este responsabil pentru nicio pierdere cauzata de parole furate sau hacked. District Conversion nu are acces la parola actuala si, din motive de securitate, District Conversion poate doar reseta parola.
 9. District Conversion nu cunoaste functionarea interna a organizatiei Beneficiarului sau natura relatiilor personale, prin urmare District Conversion nu arbitreaza disputele legate de cine detine un cont. District Digital Marketing poate decide cine detine un cont bazat pe continutul e-mailurilor din acel cont si daca sunt mai multe persoane sau entitati identificate in continut, atunci District Conversion se va baza pe informatiile de contact enumerate pentru acel cont.
 10. Uneori District Conversion examineaza continutul campaniilor de e-mail ale beneficiarilor nostri pentru a ne asigura ca respecta Termenii si conditiile noastre. Pentru a imbunatati acest proces, District Conversion are un software care ne ajuta sa gasim campanii de e-mail care ne pot incalca Termenii. Angajatii nostri sau antreprenorii independenti pot revizui acele campanii de emailuri. Acest lucru este benefic tuturor beneficiarilor nostri care respecta Termenii si conditiile deoarece, printre altele, reduce cantitatea de spam trimisa prin intermediul serverelor noastre si ajuta la mentinerea unei rate de livrare ridicata.
 11. Beneficiarul garanteaza ca utilizarea serviciului District Conversion va respecta toate legile si regulamentele care ii sunt aplicabile.

III. INREGISTRATE BENEFICIAR

1.Beneficiarii care indeplinesc urmatorele conditii se pot inregistra in platforma :

 1. Beneficiarul detine cel putin un magazin online;
 2. Magazinul/magazinele nu au fost in prealabil inregistrate in platforma;
 3. Magazinul online detine pagini functionale prin care ofera produse sau servicii catre parti terte (utilizator final); In cadrul magazinului online, beneficiarul este inregistrat ca Proprietar al magazinului online si pune la dispozitie date de identificare precum nr inregistrare ORC, CUI, adresa sediu, informatii de contact (adresa email si nr de telefon), in baza carora poate fi identificat fara echivoc;
 4. Beneficiarul are capacitatea de a pune la dispozitie informatii despre produse in formatul necesar folosind un Feed de export XML care va fi disponibil Furnizorului pentru procesele automate necesare functionarii serviciului;
 5. In cazul in are beneficiarul detine mai multe magazine online, acestea pot fi inregistrate in platforma cu conditia ca domneiile sa fie diferite.
 1. Beneficiarul este considerat a fi inregistrat in platforma la momentul livrarii email-ului de confirmare a inregistrarii din partea Furnizoarului.
 2. CONDITII DE BAZA NECESARE FEED XML
 1. Produsele incluse in XML FEED trebuie sa fie disponibile in magazinul online al Beneficiarului, produsele individuale fiind listate o singura data si cu o adresa URL unica, cu pretul per produs definit, astefel incat sa permita plaserea comenzilor. Produsele individuale, in cadrul FEED-ului XML vor fi linii separate, astfel incat sa poata fi comandate individual, fara a fi nevoie de a adauga comenzii produse sau servicii aditionale, promotii, vouchere, dovezi ale identitatii sau alte documente pentru a ajunge la finalizarea comenzii, in afara de cazul in care produsele sau serviciile sunt restrictionate prin lege;
 2. Informatiile despre produse aflate in FEED-ul de export trebuie sa fie adevarate, actualizate la zi, si cu trimitere direct la produs, nu catre promotii ale magazinului online;
 3. Pretul produselor din FEED-ul XML trebuie sa fie cel final, insemnand ca acesta cuprinde deja costuri precum taxe TVA, costuri de reciclare, copyright etc. Costul transportului, daca acesta este perceput de catre Beneficiar separat, nu trebuie sa fie inclus in pretul produsului;
 4. Produsele incluse in FEED-ul XML trebuie sa indeplinesca toate conditiile prevazute de legile Statului Roman si ale teritoriului UE, dupa caz.
 5. Furnizorul va comunica Beneficiarului conditiile tehnice obligatorii care trebuie indeplinite referitor la FEED-ul XML, dar acestea pot fi modificate de catre Furnzior in baza necesitatilor tehnice a platformei. Nerespectarea de catre Beneficiar a cerintelor referitoare la FEED, poate duce la incetarea contractului dintre parti. 
 1. DREPTURI SI OBLIGATII ALE BENEFICIARULUI
 1. In baza inregistrarii in platforma, se creaza un profil de User pentru Beneficiar. Profilul de User va contine FEED-ul furnizat de catre Beneficiar.
 2.  Beneficiarul se obliga sa se protejeze de trafic spam si roboti, definiti mai sus. Astfel, Beneficiarul este singurul raspunzator in situatia in care volumul de trafic preluat de catre furnizor pe serverele sale va include traficul spam si roboti. Pentru a inlatura orice alta interpretare, Beneficiarul nu va putea in nicio circumstanta invoca faptul ca preluarea de catre furnizor a volumului de trafic pe serverele beneficiarului include traffic spam si roboti. Mai mult, Beneficiarul nu este imputernicit in a difuza instrumentele si datele din platforma catre terti, in caz contrar Furnizorul poate proceda la anularea inregistrarii Beneficiarului si incetarea furnizarii serviciilor.
 3. Beneficiarul poate inceta prezentul contract cu Furnizorul in orice moment prin preaviz, putand intrerupe transferul de informatii via XML FEED, fara a fi necesara motivarea acestui lucru. Terminarea contractului si incetarea serviciului furnizat se va face in ultima zi calendaristica a lunii in care Beneficiarul a solicitat Furnizorului incetarea contractului. 
 4. Beneficiarul are obligatia de a instiinta Furnizorul fara intarziere despre orice modificari/solicitari cum ar fi: schimbarea/modificarea datelor companiei, a magazinului online, incetarea contractului, modificari ale produselor/serviciilor din magazinul online etc, la adresa: [email protected]
 1. DREPTURI SI OBLIGATII ALE FURNIZORULUI
 1. Furnizorul nu este responsabil sau imputabil in niciun fel de continutul datelor importate de catre Beneficar in platforma. Furnizorul isi rezerva dreptul de a sterge/elimina date care contravin legilor Statului Roman si/sau teritoriului UE.
 2. Furnizorul este indreptatit in a elimina contul beneficiarului din platforma si in a inceta contractul unilateral si fara echivoc, in special daca Benefiarul incalca urmatoarele conditii:
 1. nerespectarea cerintelor si regulilor privitoare la FEED-ul XML;
 2. produsele sau serviciile din magazinul online contravin legilor Statului Roman, sau Teritoriului UE, sau sunt publicate in magazin continand material ilegal;
 3. Produsele livrae utilizatorului final sunt altele decat cele publicate in magazinul online;
 4. modifica datele aflate in FEED XMl pentru a maniula rezultatele din cautarile utilizatorului final al magazinului online, sau foloseste metode ilicit pentru a influenta cautarile.
 5. datele furnizate nu sunt actualizate;
 6. contacteaza utilizatorul final prin trimiterea de continuturi si/sau notificari publicitare nesolicitate sau incalca obligatiile privitoare la manipularea si utilizarea datelor personale ale utilizatorului final;
 7. daca exista intarzieri la plata obligatiilor financiare catre Furnzior, incepand cu 1 zi (o zi) de la data scadenta, sau a altor obligatii financiare in favoarea Furnizorului.
 1. Furnizorul are dreptul de a conditiona publicarea datelor despre Beneficar, magazinul online sau produsele/servciile comercializate de catre acesta pana la aprobarea lor. Daca informatiile despre Beneficiar, magazinul online sau produse sunt neadevarate, duc in eroare sau sunt incluse in categorii gresite, Furnizorul are dreptul de a le modifica corespunzator.
 2. Furnizorul nu este raspunzator sau responsabil de afisarea continututlui magazinului online sau a FEED-ului XML furnziat daca acestea nu corespund conditiilor din acest contract. Mai mult, Furnizorul nu garanteaza afisarea intregului conitnut al magazinului online sau a FEED-ului XML, nici nu este responsabil pentru afisarea corecta a produselor individuale si a pierderii sau daunarea datelor stocate in platforma. Furnizorul va modifica si elimina erorile detectate in afisarea coninutului Benefcarului, daca acestea sunt cauzate de catre platforma furnizorului sau tin d emotive thnice legate de aceasta. 
 3. Furnizorul are dreptul de a detine o baza de date cu informatiile partenerilor, precum informatii de contact, date de identificare etc, chiar si dupa incetarea prezentului contract sau in cazul transferului proprietatii magazinului online.
 4. Furnizorul are dreptul de a testa magazinul online si produsele/serviciile oferite de acesta, incluzand in comanda nota referitoare la testare.
 5. Furnizorul are dreptul de a inceta contractul cu Beneficiarul cu preaviz, fara a fi nevoit sa motiveze aceasta decizie. Incetarea efectiva se va face in ultima zi a lunii in care Beneficiarul a fost notificat despre incetarea contractului, respectiv incetarea furnizarii serviciilor de catre Furnizor.
 6. Furnizorul are obligatia de a mentine confidentialiatea informatiilor si datelor obtinute in timpul si prin furnizararea serviciilor catre Beneficiar. Furnziorul poate folosi informatiile confidentiale doar cu scopul cu care au fost obtinute, si anume indeplinirea sarcinilor contractuale. Furnizorul nu are dreptul de a publica, afisa sau divulga informatii confidentiale catre terte parti. Exceptie de aceasta obligatie este cazul in care Furnizorul a fost imputernicit de catre Beneficiar in a transmite aceste informatii angajatilor companiei sau altor parti terte legate prin contract, autoritatilor publice si competente.

VII SERVICIUL CSS

 1. Furnizorul, prin servicul sau, ofera Beneficiarului oporturnitatea de a plasa asa numitele “Shopping Ads” afisari publicitare in rezultatele Google Serach in numele beneficiarului (denumite de aici inainte Servicii CSS). Utilizand Serviciul CSS furnizat de catre District Conversion prin district-conversion.ro, beneficiarul are oportunitatea de a primi o reducere corespunzatoare a 20% din costul pe click (PPC) a ads-urilor in reteaua Google. Furnizorul nu garanteaza acest discount si nici valoarea lui.
 2. Beneficiarul interesat in serviciile CSS va permite Furnizorului sa acceseze contul sau Google Ads si contul sau Google Merchant. Beneficiarul are obligatia de a autoriza accesul Furnizorului la conturile ale Google Ads si Merchan printr-o forma de comunicare scrisa, cum ar fi email, atasat la email sau formular de contact aflat in platforma furnizorului, prin care isi expirma interesul de a accesa servciul CSS oferit de catre Furnizor. Beneficiarul este, deasemenea, obligat la plata unei taxe lunare sub forma de abonament in favorea Furnizorului, conform ofertei si listei de preturi afisate in platforma district-converson.ro
 3. Daca Beneficarul nu detine deja un cont Google Ads propriu, Furnizorul poate oferi suport tehinic beneficiarului pentru crearea contului Google Ads. Daca Beneficiarul nu detine un cont Google Merchant, Furniorul poate oferi suport tehnic pentru crearea acestuia. Suportul tehnic oferit pentru crearea conturilor Google este gratuit daca Beneficiarul foloseste serviciul CSS oferit de catre Furnizor. In caz contracr, Furnizorul este indreptatit sa emita factura fiscala pentru serviciul de suport tehnic.
 4. Furnizorul nu este imputernicit in a modifica setarile din conturile Google Ads si Google Merchant ale Beneficiarului fara consimtamantul acestuia.
 5. Urmatoarele actiuni sunt considerate a fi o manifestare a interesului in a folosi Servicul CSS:
 1. Relatia contractuala dintre Furnizor si Beneficiar intra in vigoare la momentul livrarii email-ului prin care Furnziorul confirma indeplinirea cerintelor specificate la Articolul VI pc 5 al prenzentului Termeni si Conditii catre Beneficiar, si dupa tranzitia contului Google Mechant al beneficiarului catre CSS Google Merchant MCA (multi-client account) al Furnizorului. La baza relatiei contractuale dintre Furnizor si Beneficar sta indeplinirea conditiilor de la Articolul II al prezentului Termeni si Conditii.
 2. Beneficiarul este indreptatit sa ceara Furnziorului anularea Serviciului CSS prin modalitatile descrise in prezentul Termen si Conditii la Articolul VI pc 7. In urma solicitarii scrise, Furnizorul se obliga sa inceteze furnizarea Serviciului CSS catre Beneficiar in ultima zi calendaristica a lunii pentru care Beneficiarul a efectuat ultima plata a abonamentului si sa efectueze operatiunea de Switchback, insemnand trecerea contului Google Merchant de la CSS MCA la platforma Google. Termenul pentru operatiunea Switchback este de 30 de zile calendaristice de la incetarea serviciului CSS. Exceptie de la regula de incetarea a serviciului CSS este cererea explicita a Beneficiarului de a inceta urgenta serviciul CSS, Furnizorul obligandu-se sa inceteze serviciul CSS in maxim 5 zile lucratoare de la primirii cererii. Exceptia citata nu este valabila si pentru operatiunea de Switchback, termenii ramanand neschimbati, si anume 30 de zile calendaristice de la incetarea serviciului CSS.

VIII. PRET SERVICII SI FACTURARE

 1. Inregistrarea beneficiarului in platforma District-conversion.ro se face in mod gratuit.
 2. Furnizorul este indreptatit sa colecteze o taxa de abonament lunara pentru serviciile CSS oferite Beneficiarului. Furnizorul este indreptatit in a emite factura fiscala si a colecta contravaloarea abonamentului chiar daca Beneficiarul nu a folosit servicul CSS dupa aderarea la platforma CSS din motive proprii in luna precedenta. Furnizorul pune la dispozitia Beneficiarului posibilitatea de rambursare a primei luni de abonament in cazul in care Beneficiarul nu este multumit de serviciul CSS si doreste retragerea din contract.  In cazul platilor recurente pentru abonametul Serviciului CSS, Beneficiarul autorizeaza plata contravaloarii abonamentului la intervale fixe de 30 de zile cu pornire de la prima plata efectuata in favoarea Furnizorului. 
 3. Valoarea taxei lunare pentru abonament este conforma cu preturile serviciului CSS afisat in platforma District-conversion.ro. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica preturile unilateral, cu obligatia de a instiinta Beneficiarul de acest lucru cu minim 20 de zile in avans. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a nu accepta noile preturi si se a se retrage din acest contract la data intrarii in vigoare a noilor preturi. 
 4. In eventualuatitatea in care beneficiarul intarzie cu plata facturii fiscale reprezentand abonamentul lunar, Furnizorul are dreptul de a aplica o penalitate zilnica de 0,5% la suma datorata si/sau incetarea furnizarii Serviciului CSS .
 5. Trecerea la un pachet mai scump sau mai ieftin se face anuland abonamentul curent si achizitionand abonamentul dorit. Furnizorul va notifica Beneficiarul de trecerea la un abonament superior sau inferior pe email.
 6.  Achizitionarea unui pachet de servicii presupune un angajament al Beneficiarului pe o perioada de 1 luna calendaristica. Partile isi exprima expres acordul ca prezentul contract sa isi produca efectele si dupa prima luna calendaristica, pe perioade succesive de cate 30 zile, pana la incetarea acestuia intr-una dintre modalitatile prevazute in acest contract.
 7. Intervalul de facturare este de 30 de zile calendaristice, factura emitandu-se la scadenta celor celor 30 de zile contractuale. Factura contine contravaloarea abonamentului lunar. Platile sunt procesate de catre procesatorul de plati STRIPE. Tineti cont de faptul ca la prima introducere a cardului se va trage suma de 1 EUR, care are rolul de a valida cardul cu care se vor face platile lunare prin debitare automata. Fiecare adaugare de card presupune revalidare si plata de 1 eur.

In cazul neplatii facturii fiscale continand contravaloarea abonamentului, Furnizorul va suspenda contul Beneficiarului. Reactivarea contului se va realiza doar in momentul in care Beneficiarul efectueaza plata facturii restante. Daca in termen de 7 zile (perioada de gratie) de la emiterea facturii nu se va efectua plata, Prestatorul va inchide contul Beneficiarului din platforma District Digital Marketing, urmand a recupera creanta, daca exista, (ultima factura, reprezentant abonamentul si/sau serviciile suplimentare) prin alte mijloace legale.

In urmatoarele situatii: eroare de plata, perioada de gratie sau perioada de cont suspendat de 7 zile, Beneficiarul este informat automat de catre Prestator prin email sau SMS despre starea contului sau. Aceste informari au caracter contractual.

 1.  Pentru orice tentativa de frauda a sistemului de plata, Beneficiarul trebuie sa contacteze banca emitenta a cardului.
 2. Daca pachetul dvs. include si servicii de la alti furnizori, aceste servicii nu sunt incluse in preturile lunare listate la https://district-conversion.ro
 3. Atata timp cat sunteti Beneficiar sau aveti o datorie catre noi, ne veti furniza informatiile cel putin ale unui card de credit valid pe care sunteti indreptatiti sa il utilizati si ne veti autoriza retragerea platilor lunare de pe acele carduri de credit. Veti inlocui informatiile pentru orice card de credit expirat cu informatiile pentru un alt card de credit valid. Beneficiarul declara ca toate platile pot fi retrase de pe acest card de credit si ca nu vor fi respinse. Plata se poate face folosind unul sau mai multe carduri iar in cazul in care nu se va putea debita cardul principal se va debita unul din cardurile secundare. PCI COMPLIANCE – avem capacitate sa gazduim pagina de plata , conexiunea este securizata, nu salvam cardurile si nu avem acces la datele acestora. Daca, din orice motiv, nu putem procesa o plata de pe niciunul dintre carduri, vom incerca sa va contactam via e-mail si va vom suspenda contul pana cand plata poate fi procesata.
 4. Incetarea prezentului contractului opereaza intr-unul dintre urmatoarele cazuri: acordul de vointa al partilor, ajungerea la termen, denuntare unilaterala sau reziliere, in ultimele doua cazuri fiind necesara notificarea scrisa expresa in acest sens. In situatia in care contractul inceteaza prin denuntare unilaterala sau prin reziliere Beneficiarul va datora plata serviciilor pentru intreaga luna contractuala in care a notificat rezilerea/denuntarea unilaterala.
 5. Beneficiarul este indreptatit la rambursarea contravalorii primei luni de abonament in cazul in care serviciul CSS oferit de District Digital Marketing nu satisface asteptarile beneficiarului.

Cu titlu de exemplu, daca perioada contractuala a fost 10 martie – 9 aprilie (30 de zile), iar pe data de 25 martie opereaza incetarea contractului prin denuntare unilaterala/reziliere, plata serviciilor va fi datorata pe intreaga perioada de 30 de zile, nu doar pentru perioada 10-25 martie.

 1. DISPOZITII FINALE
 1. Copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea partiala ori deplina sau distribuirea modificata a continutului de pe www.district-conversion.ro si https://my.district-conversion.ro sau orice altceva apartinand District Digital Marketing, pentru alte scopuri in afara de cele legate de prezentul contract sau indicate in mod explicit de catre Furnizor sunt interzise.
 2.  Furnizorul District Digital Marketing isi rezerva dreptul de a da in judecata orice persoana si/sau entitate care incalca oricare dintre clauzele mentionate mai sus.
 3. Orice Beneficiar care transmite in orice fel informatii sau materiale catre District Digital Marketing se angajeaza sa nu prejudicieze in niciun fel drepturile de autor, proprietate intelectuala sau orice alt tip de de drepturi pe care o parte terta le-ar putea invoca in legatura cu materiale si informatii trimise prin orice mijloace catre District Digital Marketing. Beneficiarii care transmit prin orice mijloace informatii si materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice fel a acestei obligatii nu poate implica in niciun fel raspunderea Furnizorului, ci doar pe cea a persoanelor respective.Orice revendicare de drepturi de autor va fi trimisa prin e-mail la adresa [email protected]
 4. Utilizatorii/Beneficiarii inteleg si accepta ca District Digital Marketing doar le ofera o platforma de marketing direct si ca responsabilitatea este numai a lor pentru orice materiale, date si informatii postate sau trimise catre District Digital Marketing, indiferent de forma sau sectiunea in care apar, pentru uzul lor, accesul sau folosirea serviciului si pentru orice facilitate oferita de District Digital Marketing si pentru orice efect legal si/sau comercial derivat.

PROCESAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 1. Tipuri de date cu caracter personal prelucrate

Furnizorul prelucreaza date cu caracter personal apartinand unor persoane fizice identificate sau identificabile puse la dispozitia sa de catre Beneficiar ori captate de Furnizor de pe site-ul Beneficiarului, entitate careia, la randul sau, ii sunt furnizate de catre vizitatorii site-ului web al Beneficiarului sau de catre alte persoane vizate. In acest scop, Beneficiarul garanteaza Furnizorul cu privire la intrunirea a cel putin uneia dintre conditiile de legalitate a prelucrarii datelor, conditii prevazute de art. 6 alin. 1 din DGPR (vizitatorul site-ului web al Beneficiarului sau alta categorie de persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract, prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Furnizorului etc.).

 1. Date personale speciale:

Aceste date apartin de regula reprezentantului legal al Beneficiarului si pot fi datele puse la dispozitia Furnizorului de catre Beneficiar in vederea angajarii si derularii relatiilor comerciale (date din CI-ul reprezentantului legal al Beneficiarului – nume, prenume, domiciliu, loc de nastere, data nasterii, CNP-ul, poza, seria si nr. CI-ului, data eliberarii, emitentul CI-ului etc.). Aceste date cu caracter personal pot privi uneori si asociatii ori imputernicitii Beneficiarului, respectiv datele asociatilor si imputernicitilor mentionate in cartile de identitate, actele de sediu social, actele constitutive ale Beneficiarului (nume, prenume, domiciliu, loc de nastere, data nasterii, CNP-ul, seria si nr. CI-ului, data eliberarii, emitentul CI-ului, datele referitoare la aporturile asociatilor in cadrul societatii, cota de participare la beneficii si pierderi a asociatului, drepturile si obligatiile asociatilor, informatiile privind participarea si modul de exercitare al votului asociatilor, semnatura s.a.) etc.

De asemenea, datele cu caracter personal puse la dispozitia Furnizorului de catre Beneficiar pot privi, dupa caz, si persoane fizice cu care Beneficiarul contracteaza sau persoane fizice care au anumite calitati ori indeplinesc anumite functii (persoane delegate etc.) in cadrul partenerilor comerciali ai Beneficiarului (dupa caz, nume, prenume, calitate, functie, date de contact, date privitoare la conturi, semnatura s.a.) etc. Nu este exclusa nici situatia in care datele cu caracter personal prelucrate de Furnizor apartin chiar Beneficiarului, in situatia in care acesta este o persoana fizice ce actioneaza in calitate de comerciant.

 1. Date personale cu caracter special/apartinand unor categorii de persoane vizate vulnerabile (ex. minori):

Serviciul District Digital Marketing nu este destinat colectarii de date cu caracter special sau apartinand unor categorii de persoane vizate vulnerabile, astfel incat Furnizorul avertizeaza Beneficiarul sa nu il foloseasca in acest sens.

Este posibil ca Beneficiarul, daca are activitati intr-un anumit domeniu specific, sa poata tehnic sa foloseasca anumite parti din serviciile Furnizorului fara ca aceasta sa stie.

Este exclusa colectarea si prelucrarea unor date cu caracter personal precum cele referitoare la condamnari penale si infractiuni sau la masuri de securitate conexe ori cele prevazute la art. 9 alin. 1 din GDPR: date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea (mai putin atunci cand prelucrarea unor date privind sanatatea este necesara in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale Beneficiarului sau ale persoanei vizate in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii sociale si protectiei sociale, in conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. 2 lit. b din GDPR) sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

 1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
 2. a) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in scopul furnizarii serviciilor de targetare si marketing automatizat, asa cum acestea sunt detaliate conform Termenelor si Conditiilor disponibile pe site-ul district-conversion.ro. si in scopuri statistice. In scopul prestarii serviciilor de targetare si marketing automatizat, Furnizorul este autorizat de catre Beneficiar sa:
 1. Temeiul prelucrarii de catre Furnizor a datelor cu caracter personal:

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate este necesara pentru executarea contractului dintre Furnizor si Beneficiar. Punerea la dispozitia Furnizorului ori captarea de catre Furnizor de pe site-ul Beneficiarului a datelor cu caracter personal este obligatorie pentru derularea contractului de prestari servicii dintre Furnizor si Beneficiar, cazul contrar atragand imposibilitatea executarii acestuia. De asemenea, anumite prelucrari de date cu caracter personal pot fi impuse de legislatia aplicabila, inclusiv legislatia fiscala si contabila.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de catre Furnizor

Informatia procesata va fi utilizata doar de catre Furnizor, dar ar putea fi dezvaluita partenerilor acestuia si autoritatilor publice, in conformitate cu legea. Furnizorul are dreptul sa dezvaluie/sa divulge anumite date cu caracter personal, inclusiv informatii confidentiale, dupa caz, la solicitarea unei autoritatii, institutii publice sau instante judecatoresti, ori a unui alt tert autorizat potrivit legislatiei, in virtutea unei obligatii legale sau a unei alte conditii prevazute de legislatie. Prin urmare, datele cu caracter personal puse la dispozitia Furnizorului de catre Beneficiar ori captate de catre Furnizor de pe site-ul Beneficiarului ar putea fi dezvaluite autoritatilor statului (ANAF, Inspectoratului Teritorial de Munca, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal etc), unor angajati ai Furnizorului sau consultantilor juridici, furnizorilor (de exemplu, Facebook, Google sau Instagram), precum si unor prestatori de servicii ai Furnizorului (de pilda, bancilor, furnizorului serviciului de facturare si gestiune facturi etc) care au legatura directa cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date, numai in cazul in care aceasta comunicare este necesara pentru indeplinirea corecta a obligatiilor contractuale asumate, precum si pentru respectarea obligatiilor care decurg din lege.

Tuturor persoanele ce vor avea acces ulterior la datele furnizate de catre Beneficiar le incumba in acest sens obligatia de confidentialitate. De asemenea, Furnizorul poate comunica date cu caracter personal puse la dispozitia sa de catre Beneficiar ori captate de catre Furnizor de pe site-ul Beneficiarului si executorilor judecatoresti sau autoritatilor publice cu competente speciale de ancheta, fara ca acestea din urma sa constituie destinatari in intelesul GDPR (de ex.: datele cu caracter personal solicitate de instantele de judecata, procurori, organele de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete).

Prelucrarea poate fi efectuata de catre Furnizor prin alte persoane imputernicite recrutate de aceasta dupa cum urmeaza:

Facebook si Google (UE) – pentru campaniile de ads;

alti posibili colaboratori din UE, EEA sau tara cu nivel adecvat de protectie recunoscut prin decizie a Comisiei Europene si care au standarde de securitate cel putin la nivelul celor oferite de catre Furnizor in conformitate cu art 28 (4) din RGPD.

 1. Durata prelucrarii de catre Furnizor a datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor personale de catre Furnizor se va face conform instructiunilor Beneficiarului, pana la atingerea scopurilor prelucrarii enumerate in prezentele Termene si conditii si/sau impuse de legislatia romana aplicabila, fara ca acest moment sa poata depasi durata raporturilor contractuale, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior incheierii raporturilor contractuale, in situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele legitime ale Furnizorului o impun. In niciun caz Furnizorul nu va stoca mai mult de 6 luni informatiile despre vizitatorii site-ului Beneficiarului, toate aceste date mai vechi de 6 luni fiind sterse automat, in conformitate cu dispozitiile de mai sus.

 1. Masuri tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal

Furnizorul prelucreaza datele cu caracter personal puse la dispozitia sa ori captate de pe site-ul Beneficiarului intr-un mod care asigura securitatea adecvata a acestora, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale. In acest sens, Furnizorul a implementat in activitatea sa curenta o serie de masuri organizatorice si tehnice corespunzatoare, dintre care amintim:

Un alt aspect este legat de instruirea salariatilor Furnizorului, astfel incat acestia sa fie informati si sa poata lua deciziile potrivite. Toti membrii personalului sunt supusi obligatiei de confidentialitate cu privire la datele cu caracter personal. Personalul Furnizorului are dreptul sa gestioneze datele cu caracter personal numai urmand instructiunile Furnizorului si numai in legatura si in interesul responsabilitatile de serviciu.

Datele cu caracter personal vor fi procesate cu instrumente in format electronic sau in orice caz automatizat ori pe suport de hartie, in conformitate cu metodele si instrumentele adecvate, pentru a garanta securitatea si confidentialitatea datelor, potrivit GDPR. Sunt luate toate masurile tehnice, de siguranta organizationala, logistica si procedurale, astfel incat sa fie garantat un nivel adecvat de protectie in conditiile prevazute de reglementarile legale, care sa permita numai accesul persoanelor autorizate.

Furnizorul a luat toate masurile necesare pentru protejarea integritatii bazelor de date procesate si ne referim, fara ca enumerarea sa fie limitativa, la SSL, FIREWALL, CRIPTARE si limitarea accesului angajatilor.

District-conversion.ro ruleaza folosind peste 30 de servere, toate pe sistem de operare linux, accesul pe aceste servere fiind limitat la un numar de maximum 4 oameni. Accesul se face numai in baza unei chei private SSH. Sistemele sunt monitorizate 24h/24h. Se primesc alerte automate pe email si sms atunci cand se incearca utilizarea/accesarea sistemelor neautorizat sau apar evenimente care nu s-au intamplat pana atunci pe server, toate aceasta in baza unui machine learning algorithm. Toate parolele sunt hashed. Toate adresele de email, inclusiv cele captate de pe website-urile clientilor sunt criptate cu o cheie privata. Toate serverele de baze de date sunt accesibile numai cu chei private de securitate iar acestea sunt accesibile numai prin VPN. Toate echipamentele sunt protejate de routere hardware cu firewall integrat. Serverele District Marketing Digital au protectie totala antiboti.

Furnizorul nu va instraina listele Beneficiarului, nu va contacta oamenii din aceste liste, nu va contracta cu oameni din listele Beneficiarului, insusi listele sau partaja listele cu orice alta parte, cu exceptia cazului in care este cerut prin lege sau in mod expres permis de Beneficiar. Daca cineva din lista Beneficiarului depune o plangere sau contacteaza Furnizorul, acesta va inainta cererea catre Beneficiar si va astepta instructiuni despre procedura de urmat. Numai angajatii autorizati au acces la vizualizarea Listelor de Distributie. Orice date personale de la Beneficiar vor fi procesate in conformitate cu regulile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Furnizorul se obliga ca pe toata durata contractului sa asigure instruirea personalului autorizat sa prelucreze datele cu caracter personal cu privire la confidentialitatea acestor date.

Furnizorul se obliga de asemenea:

 1. Incalcarea securitatii datelor si mecanismul de asistenta tehnica

In functie de obiectul serviciilor prestate, Furnizorul va sprijini Beneficiarul in vederea notificarii acestuia, in cel mai scurt timp posibil, fara intarzieri nejusitificate si daca este posibil nu mai tarziu de 2 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a unei incalcari a securitatii datelor, incalcare ivita in sisteme informatice ale Furnizorului si/sau in cadrul prelucrarii realizate de Furnizor pentru Beneficiar, astfel:

 POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 1. a) Toate informatiile care sunt puse la dispozitia partilor cu ocazia negocierilor, in legatura cu cereri de oferta, cu incheierea si derularea de contracte comerciale, precum si in legatura cu orice alte raporturi precontractuale, contractuale sau postcontractuale s-ar putea stabili intre Parti au caracter confidential si sunt, in orice moment, proprietatea partii care le dezvaluie.
 2. b) Beneficiarul nu are dreptul sa copieze, multiplice, dezvaluie nici unei alte persoane, companii, corporatii nici una dintre informatiile legate de cod, logica si algoritmul sistemului de pe softurile utilizate https://district-conversion.ro, www.district-conversion.ro, domeniilor, subdomeniilor si aplicatiilor pe care Prestatorul le detine si/sau administreaza, date privind hardware-ul sau configuratiile hardware, idei, know-how, manuale, metode, note, proceduri de operare, scheme, procese, proiectii, protocoale, inregistrari, imagini, software, specificatii, studii, strategii, anchete, tehnici, specificatii tehnice sau alte informatii confidentiale, asa cum acestea sunt definite in cuprinsul punctului 1.b al prezentelor Termene si conditii.
 3. c) Furnizorul nu are dreptul sa copieze, multiplice, dezvaluie nici unei alte persoane, companii, corporatii nici una dintre informatiile legate de site-ul Beneficiarului, produse, politica de pret, strategie comerciala, informatii financiare si orice alt tip de informatie care nu are caracter de informatie publica, decat cu acordul prealabil al Beneficiarului.
 4. d) Partile nu vor copia, reproduce, distribui sau dezvalui, partial sau in intregime, aceste informatii catre terte parti si nu le vor folosi pentru alt scop decat cel agreat de parti. Informatiile nu vor fi transmise prin mijloace electronice sau orice alte mijloace de comunicare catre terte parti, transmiterea sau plasarea in media fara a mentiona autorul fiind considerata o violare a confidentialitatii informatiei care implicit aduce daune proprietarului respectivei informatii.

 LINK-URI CATRE ALTE SITE-URI

 1. Beneficiarii inteleg si accepta ca District Digital Marketing ar putea contine link-uri sau referinte catre alte site-uri, inclusiv site-uri de produs si/ori furnizori de servicii catre care sunt bannerele publicitare postate pe www.district-conversion.ro sau https://my.district-conversion.ro care fac reclama la microsite-uri de publicitate, site-uri personale (bloguri) dar nu numai, care sunt considerate de catre Furnizor ca fiind utile in conexiune cu Continutul de pe www.district-conversion.ro sau https://my.district-conversion.ro , dar care nu sunt sub controlul sau conducerea lui.
 2. Furnizorul este scutit de orice raspundere fata de continutul sau, opiniile exprimate pe toate site-urile mentionate mai sus, cat si corectitudinea si acuratetea lor, iar Beneficiarii inteleg si accepta ca aceste pagini de Internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in vreun fel de catre Furnizor. In momentul in care Beneficiarii acceseaza astfel de pagini, o fac pe propriul risc, stiind ca folosirea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor impuse de administratorii acestor pagini de Internet.

 DISPOZITII LEGATE DE LEGE

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor / Beneficiarilor si ale Furnizorului, prevazute in Termene si Conditii si toate efectele juridice care rezulta din Termene si Conditii vor fi interpretate si reglementate in conformitate cu legislatia romana in vigoare. Legea aplicabila in relatiile aparute intre Furnizor si Utilizator/ Beneficiar /Terta parte este legea romana. Legea aplicabila oricarui raport sau efect care rezulta din Serviciu sau accesand www.district-conversion.ro si district-conversion.ro este legea romana. Orice disputa care rezulta din sau se refera la acesti Termene si Conditii va fi solutionata pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a se ajunge la un acord, litigiul va fi stabilit de instanta competenta din Romania de la sediul furnizorului. In situatia in care una dintre aceste dispozitii este lovita de nulitate, celelalte dispozitii vor continua sa produca efecte. Se va proceda la inlocuirea clauzei lipsite de efecte juridice cu alta, permisa de lege si care sa corespunda scopului economic avut in vedere de clauza devenita nescrisa.

Prezentele prevederi se completeaza cu dispozitiile codului civil, precum si cu legislatia romana in materie. Prin acceptarea prezentelor termeni si conditii, se confirma in mod expres, fiecare si toate clauzele acestora, neexistand obiectiuni si nefiind incidente dispozitiile legale privitoare la clauze standard, neuzuale sau abuzive.

 

 COMUNICARI

Orice notificare sau comunicare a carei transmitere este necesara sau prevazuta prin prezentele termeni si conditii va fi considerata valabila si efectiva in cazul in care este data in scris si predata prin posta, servicii de curier sau prin mijloace electronice de comunicare (fax ori e-mail). In situatia in care comunicarea/ notificarea se transmite prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (fax ori e-mail) ea se va considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost transmisa, iar daca notificarea/ comunicarea se transmite dupa ora 17:00, ea se considera primita a doua zi lucratoare dupa cea in care a fost transmisa.

Adresa de comunicare cu Furnizorul este: [email protected]

 MODIFICAREA TERMENELOR SI CONDITIILOR

Furnizorul este indreptatit sa modifice in orice moment si in orice mod oricare dintre prevederile Termenelor si Conditiilor sau Termenele si Conditiile in totalitate, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca orice alta formalitate fata de Utilizatori / Beneficiari. Orice amendament va fi considerat acceptat integral si neconditionat de catre oricare Utilizator / Beneficiar prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de www.district-conversion.ro, prin folosirea Serviciilor sau accesand www.district-conversion.ro in orice moment dupa ce a fost facuta o modificare. Neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator / Beneficiar de a opri imediat accesarea contului Beneficiarului din district-conversion.ro si / sau folosirea in orice mod a Serviciului.